Szczegółowy opis kierunku studiów wraz z efektami kształcenia znaleźć można na stronie WWW Wydziału Elektrycznego oraz w serwisie KRK ZUT.


Przedmioty KPSiIM na kierunku "Teleinformatyka" - studia II stopnia (magisterskie) - w programie kształcenia obowiązującym od roku akademickiego 2018/2019:


Przedmioty kierunkowe:

Ponadto pracownicy KPSiIM prowadzą większość przedmiotów specjalnościowych na specjalności "Sieci teleinformatyczne i systemy mobilne".