Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Banner Seminarium Komisji Automatyki i Informatyki PAN Oddział w Poznaniu


Otwarcia seminarium dokonali prof. dr hab. inż. Józef Korbicz, Przewodniczący KAiI PAN O/Poznań oraz dr hab. inż. Krzysztof Okarma, prof. nadzw., Dziekan Wydziału Elektrycznego. Wydarzenie to miało wyjątkowo szeroki zasięg, ponieważ odwiedzili nas prelegenci z wielu ośrodków naukowych: Uniwersytetu Zielonogórskiego, Politechniki Warszawskiej, Wojskowego Instytutu Medycznego w Warszawie, Politechniki Śląskiej, Politechniki Poznańskiej, Politechniki Rzeszowskiej oraz AGH w Krakowie.
Spotkanie zostało podzielone na trzy części. W pierwszej i drugiej wygłoszone zostały referaty programowe, natomiast trzecią część stanowiła sesja specjalna z okazji 50-lecia pracy twórczej prof. Jana Purczyńskiego. O dorobku naukowym, błyskotliwej karierze, zainteresowaniach i sukcesach Pana Profesora opowiedział w swoim wystąpieniu pt. Profesor Jan Purczyński – uczony, organizator, nauczyciel…, starszy Kolega – prof. dr hab. inż. Andrzej Brykalski.