Teleinformatyka

Pracownicy Katedry Przetwarzania Sygnałów i Inżynierii Multimedialnej prowadzą większość swoich zajęć na kierunku "Teleinformatyka", stanowiąc znaczną część tzw. "minimum kadrowego" tego kierunku studiów, zarówno na studiach I stopnia (inżynierskich), jak również II stopnia (magisterskich), na których oferowana jest specjalność "Sieci teleinformatyczne i systemy mobilne" ściśle związana z profilem naukowo-dydaktycznym większości pracowników i doktorantów KPSiIM.

W roku 2016 dwaj pracownicy Katedry (dr inż. Piotr Lech oraz mgr inż. Mateusz Tecław) ukończyli cykl kursów CISCO CCNA R&S. Więcej informacji na stronie WWW Wydziału Elektrycznego oraz na Facebooku WE ZUT.

Pracownicy KPSiIM są również zaangażowani w prace Wydziałowych Komisji Programowych:
  • dr hab. inż. Przemysław Mazurek, prof. ZUT - jako przewodniczący WKP dla kierunku "Teleinformatyka"
  • dr inż. Piotr Lech - jako członek WKP dla kierunku "Teleinformatyka"
  • mgr inż. Jarosław Fastowicz - jako członek WKP dla kierunku "Teleinformatyka" (przedstawiciel doktorantów)