Samsung LABO

Kurs dokształcający Samsung LABO był strategicznym programem firmy Samsung z pogranicza sektora edukacji i rynku pracy, realizowanym w większości państw europejskich. Uruchomiony w roku akademickim 2014/2015 dla studentów Wydziału Elektrycznego oraz Wydziału Informatyki ZUT kurs pilotażowy był pierwszą tego typu inicjatywą firmy w Polsce. W roku akademickim 2015/2016 uruchomiona została kolejna edycja programu, do której przyjęto 30 studentów kierunku "Teleinformatyka" z naszego Wydziału. W ramach tzw. ścieżki technologicznej prowadzone były zajęcia ściśle związane z przedmiotami realizowanymi w KPSiIM, które mają umożliwić tworzenie konwergentnych aplikacji związanych z platformami Android, Tizen i SmartTV. Zgodnie z umową z formą Samsung, odbyło się 5 edycji programu. 

Koordynatorami projektu z ramienia Wydziału Elektrycznego byli dr inż. Piotr Lech oraz dr inż. Robert Krupiński