Samsung LABO

Kurs dokształcający Samsung LABO jest strategicznym programem firmy Samsung z pogranicza sektora edukacji i rynku pracy, realizowanym w większości państw europejskich. Uruchomiony w roku akademickim 2014/2015 dla studentów Wydziału Elektrycznego oraz Wydziału Informatyki ZUT kurs pilotażowy był pierwszą tego typu inicjatywą firmy w Polsce. W roku akademickim 2015/2016 uruchomiona została kolejna edycja programu, do której przyjęto 30 studentów kierunku "Teleinformatyka" z naszego Wydziału. W ramach tzw. ścieżki technologicznej prowadzone są zajęcia ściśle związane z przedmiotami realizowanymi w KPSiIM, które mają umożliwić tworzenie konwergentnych aplikacji związanych z platformami Android, Tizen i SmartTV. 

Koordynatorami projektu z ramienia Wydziału Elektrycznego są dr inż. Piotr Lech oraz dr inż. Robert Krupiński.