Codelab (wcześniej brightOne)

Codelab (wcześniej brightONE) jest firmą operującą w sektorze ICT oferującą kompleksowe rozwiązania IT dla globalnych klientów. 
Firma InfinIT liczy w tej chwili około 600 inżynierów z czego około 250 w Polsce.

Wśród projektów realizowanych przez Codelab najważniejszymi są:
  • Systemy infotainment dla producentów samochodów segmentu premium;
  • Systemy infotainment budowane w oparciu o inicjatywę Open Source Software;
  • Rozwiązania portali internetowych dla rynku nieruchomości;
  • Rozwój systemów wbudowanych (embedded systems development);
  • Systemy wsparcia dla czołowych zespołów piłkarskich pozwalające monitorować i analizować   wyniki osiągane podczas treningów;
  • Systemy wsparcia ContactCenter oparte o narzędzia Genesys oraz Interactive Inteligent.

Firma Codelab wspiera doraźnie działalność Koła Naukowego "Apacz 500", a także bieżącą działalność pracowników Katedry w sferze dydaktycznej.
Koordynatorem umowy o współpracy jest dr hab. inż. Krzysztof Okarma, prof. ZUT. Ponadto we współpracę ze strony Katedry zaangażowani są dr inż. Robert Krupiński oraz dr inż. Piotr Lech.

Relacje z wydarzeń na stronie WWW Wydziału Elektrycznego: