UKE

Umowa o współpracy z Urzędem Komunikacji Elektronicznej została zawarta w pierwszej połowie 2015 roku, Dotyczy ona m.in. wzajemnego wsparcia w zakresie dydaktycznym zwłaszcza dla studentów kierunku Teleinformatyka pomiędzy szczecińskim oddziałem UKE a Wydziałem Elektrycznym oraz Wydziałem Informatyki ZUT w Szczecinie.
Koordynatorem umowy z ramienia Wydziału Elektrycznego jest dr hab. inż. Krzysztof Okarma, prof. ZUT.