KTU

Współpraca z Kaunas University of Technology (Litwa) ma głównie wymiar naukowy. Jej efektem jest m.in. podpisana umowa o współpracy i wymianie studentów oraz kadry naukowej w ramach programu Erasmus+, wzajemne wizyty kadry, jak również wsparcie poprzez aktywną pracę w Komitetach Naukowych czasopisma naukowego oraz konferencji naukowych organizowanych przez partnerski wydział KTU.
W ramach bieżącej współpracy w złożony został wspólny wniosek o grant badawczy w konkursie DAINA1 ogłoszonym wspólnie przez Narodowe Centrum Nauki oraz Research Council of Lithuania (RCL), a także wniosek w programie Horyzont 2020 w ramach międzynarodowego konsorcjum m.in. z udziałem obu Partnerów.