Tematyka prac koła naukowego

Studenci zrzeszeni w Kole Naukowym zajmują się głównie takimi zagadnieniami jak:
• soft computing,
• multimedia,
• technologie mobilne i internetowe.

Ponadto wyrażają gotowość wdrażać w życie wszelkie ciekawe projekty z zakresu szeroko pojętej teleinformatyki. Działanie w kole poszerza ich wiedzę, pozwala zdobyć nowe umiejętności i doświadczenia oraz popularyzować szeroko pojętą tematykę teleinformatyki.
Członkowie SKN "Apacz 500" są otwarci na wszelkie formy współpracy z innymi organizacjami i stowarzyszeniami zapraszając wszystkich chętnych do aktywnego działania w kole, ponieważ może przynieść to wiele satysfakcji.

Apacze na Facebooku: www.facebook.com/apacz500/