Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Tematyka badań naukowych

 • algorytmy cyfrowego przetwarzania sygnałów wielowymiarowych ukierunkowane na przetwarzanie obrazów
 • techniki wizyjne w automatyce i robotyce, w szczególności mobilnej
 • metody analizy obrazów biomedycznych
 • metody oceny jakości sygnałów i obrazów cyfrowych
 • wizyjna ocena jakości wydruków 3D
 • metody przetwarzania wstępnego i binaryzacji obrazów na potrzeby rozpoznawania tekstu (WEZUT OCR dataset)
 • metody śledzenia obiektów, algorytmy TBD
 • kompresja, kodowanie i transmisja sygnałów wielowymiarowych
 • diagnostyka wibroakustyczna
 • zastosowania algorytmów analizy obrazów w transporcie i elektrotechnice
 • przetwarzanie sygnałów w czasie rzeczywistym z zastosowaniem procesorów sygnałowych (DSP) i klastrów komputerowych
 • systemy telewizji cyfrowej
 • techniki studia wirtualnego
 • systemy `motion capture`, `motion tracking` i `camera tracking`
 • liniowa oraz nieliniowa filtracja sygnałów i obrazów
 • ekstrakcja geometrycznych cech obrazu
 • procesy samopodobne (self-similar)
 • badania statystyczne ruchu w sieciach komputerowych
 • widmowa analiza sygnałów
 • systemy dźwięku dookólnego i przestrzennego
 • systemy syntezy obrazów 3D
 • animacja komputerowa