Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Publikacje naukowe

Pracownicy KPSiIM publikują efekty swoich badań naukowych m.in. w takich czasopismach z listy JCR posiadających współczynniki Impact Factor, jak:
 • Signal Processing
 • IEEE Signal Processing Letters
 • IEEE Access
 • IEEE Transactions on Signal Processing
 • IEEE Transactions on Power Delivery
 • Pattern Analysis and Applications
 • Sensors
 • Remote Sensing
 • Applied Sciences
 • Entropy
 • Energies
 • Soft Computing
 • Elektronika ir Elektrotechnika
 • Journal of Universal Computer Science
 • Signal Processing - Image Communication
 • Bulletin of the Polish Academy of Sciences - Technical Sciences
 • International Journal of Applied Mathematics and Computer Science
 • Optical Review
 • Infrared Physics & Technology
 • Computational Statistics and Data Analysis

Poza tym, w ramach publikowania wyników bieżącej działalności naukowej, ukazują się również artykuły w czasopismach krajowych.

Ponadto pracownicy KPSiIM prezentują wyniki na cyklicznych konferencjach naukowych o tematyce zgodnej z profilem działalności Katedry, których materiały są indeksowane w uznanych międzynarodowych bazach bibliograficznych takich jak ISI Web of Science, Scopus, IEEE Xplore, czy dblp, m.in.:
 • International Conference on Computational Science (ICCS) - seria Springer LNCS (CORE A)
 • International Conference on Computer Analysis of Images and Patterns (CAIP) - seria Springer LNCS (CORE B)
 • International Conference in Central Europe on Computer Graphics, Visualization and Computer Vision (WSCG) - seria CSRN (CORE B)
 • International Conference on Computer Information Systems and Industrial Management Applications (CISIM) - seria Springer LNCS (CORE C)
 • International Conference on Artificial Intelligence and Soft Computing (ICAISC) - seria Springer LNAI (CORE C)
 • International Conference on Computational Collective Intelligence (ICCCI) - seria Springer LNCS (CORE C)
 • International Conference on Computers Helping People with Special Needs (ICCHP) - seria Springer LNCS (CORE C)
 • International Conference on Computer Vision and Graphics (ICCVG) - seria Springer LNCS
 • International Conference on Image Processing and Communications (IP&C) - seria Springer AISC
 • International Conference on Computer Recognition Systems (CoReS) - seria Springer AISC
 • International Conference on Methods and Models in Automation and Robotics (MMAR) - IEEE Xplore
 • International Conference on Telecommunications and Signal Processing (TSP) - IEEE Xplore
 • International Conference on Signals and Electronic Systems (ICSES) - IEEE Xplore
 • International Conference on Systems, Signals and Image Processing (IWSSIP) - IEEE Xplore
 • International Conference on Information Technologies in Biomedicine (ITIB) - seria Springer AISC
 • International Conference on Diagnostics of Processes and Systems (DPS) - seria Springer AISC
 • International Conference on Man-Machine Interactions (ICMMI) - seria Springer AISC
 • International Multi-Conference on Advanced Computer Systems (ACS) - seria Springer AISC
 • Computer Science On-line Conference (CSOC) - seria Springer AISC
 • Computational Methods in Systems and Software (CoMeSySo) - seria Springer AISC
 • International Conference on Mechatronic Systems and Materials (MSM) - seria Solid State Phenomena
 • International Conference on High Voltage Engineering and Application (ICHVE) - IEEE Xplore